Gateway Dinstar DAG2000-16S

10.900.000

Gateway DAG2000-16S là một 16 FXS gateway dựa trên giao thức SIP2.0.Cung cấp một cổng WAN và ba cổng LAN, nó cho phép lên đến bốn máy tính để chia sẻ một đường ADSL.

Yêu cầu báo giá Tư vấn mua hàng