Hiển thị tất cả 19 kết quả

Hội nghị truyền hình Yealink

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Camera Yealink UVC30

5.395.000

Hội nghị truyền hình Yealink

Webcam hội nghị Yealink UVC30-Room

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Camera Yealink UVC20

2.140.000

Hội nghị truyền hình Yealink

Webcam hội nghị Yealink UVC50

19.971.000

Hội nghị truyền hình Yealink

Webcam hội nghị Yealink UVC40

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Camera Yealink UVC84 USB PTZ

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Yealink ZVC400 Zoom Rooms Kit

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Yealink ZVC500 Zoom Rooms Kit

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Bộ thiết bị hội nghị Yealink MVC300

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Thiết bị hội nghị Yealink VC500

1
Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Camera hội nghị Yealink VCC22

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Camera hội nghị Yealink MeetingEye 400

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Thiết bị hội nghị Yealink MeetingBar A20

Giá: Liên hệ