Hiển thị tất cả 19 kết quả

Hội nghị truyền hình Yealink

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Webcam hội nghị Yealink UVC30-Desktop

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Webcam hội nghị Yealink UVC30-Room

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Webcam Yealink UVC20

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Webcam hội nghị Yealink UVC50

19.971.000

Hội nghị truyền hình Yealink

Webcam hội nghị Yealink UVC40

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Camera Yealink UVC84 USB PTZ

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Yealink ZVC400 Zoom Rooms Kit

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Yealink ZVC500 Zoom Rooms Kit

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Bộ thiết bị hội nghị Yealink MVC300

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Thiết bị hội nghị Yealink VC500

1
Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Camera hội nghị Yealink VCC22

Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Camera hội nghị Yealink MeetingEye 400

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hội nghị truyền hình Yealink

Thiết bị hội nghị Yealink MeetingBar A20

Giá: Liên hệ