Điện thoại IP Yealink SIP-T48S

6.841.000

• Hỗ trợ codec Opus

• USB 2.0

• T4S Auto-P mẫu hợp nhất

• T4S thống nhất phần mềm

• Lên đến 16 tài khoản SIP

• Hỗ trợ PoE

Yêu cầu báo giá Tư vấn mua hàng