Tìm hiểu các quyền người dùng trong zoom meeting

USER ZOOM

Khi tham gia  Zoom Meeting, có nhiều quyền và vai trò người tham gia: Host (người chủ trì), Co-host (người đồng chủ trì), Alternative hosts (người chủ trì thay thế) và participants (người tham gia). Vai trò của mỗi người tham gia trong cuộc họp đều do người chủ trì chỉ định.

Khái Niệm

Host (người chủ trì): là người tạo ra phòng họp,trong 1 phòng họp chỉ duy nhất 1 host, toàn quyền quyết định và quản lý phòng họp

Co-host (người đồng chủ trì): được host chỉ định trong cuộc họp, Co-host không có quyền bắt đầu hay kết thúc cuộc họp, có các quyền quản lý khác  trong phòng họp giống như host

Alternative hosts (người chủ trì thay thế):  Có các quyền quản lý tương tự như c0-host nhưng họ có quyền bắt đầu cuộc họp. Host có thể chỉ định người chủ trì thay thếkhi lên lịch họp.

So Sánh các quyền người dùng trong Zoom Meeting

Bảng sau đây so sánh các điều khiển cuộc họp có sẵn cho máy chủ lưu trữ. Đồng chủ nhà, máy chủ thay thế và người tham gia.

Các tính năng có dấu hoa thị (*) có thể được bật hoặc tắt bởi chủ nhà trong cuộc họp.

Đặc tính Host Co-host / alternative
host
Những người tham gia

Tham gia cuộc họp

Bắt đầu cuộc họp xem chú thích
Tắt tiếng / bật tiếng *
Bắt đầu / dừng video của riêng họ ✔ *
Xem danh sách người tham gia
Chia sẻ màn hình ✔ *
Yêu cầu hoặc cung cấp điều khiển từ xa
Trò chuyện với người tham gia ( trò chuyện trong cuộc họp )
Lưu cuộc trò chuyện trong cuộc họp
Tạo hoặc chỉnh sửa các cuộc thăm dò
Bắt đầu bỏ phiếu
Trả lời các cuộc thăm dò
Chỉ định ai đó nhập chú thích đóng
Nhập chú thích đóng ✔ * ✔ *
Kết thúc cuộc họp
Phản ứng và phản hồi không lời

Quản lý người tham gia

Người tham gia tắt tiếng hoặc tắt tiếng
Dừng video của người tham gia
Yêu cầu người tham gia bắt đầu video
Làm nổi bật một video
Thúc đẩy người tham gia để lưu trữ hoặc đồng chủ nhà
Thay đổi người tham dự có thể trò chuyện với
Xóa người tham dự
Giữ người tham gia
Đổi tên người tham gia
Mời những người khác tham gia
Chỉ định người tham gia vào phòng đột phá
Điều khiển tắt tiếng cho người tham gia (yêu cầu tắt tiếng, tắt tiếng tất cả, tắt tiếng khi nhập cảnh)

Ghi âm

Bắt đầu ghi âm trên đám mây
Bắt đầu ghi âm cục bộ ✔ *
Cho phép hoặc cấm người tham gia bắt đầu ghi âm cục bộ

Live streaming

Phát trực tiếp trên Facebook
Phát trực tiếp trên nơi làm việc
Phát trực tiếp trên YouTube
Phát trực tiếp tùy chỉnh

Ghi chú:

  • Alternative hosts có thể bắt đầu cuộc họp bằng cách sử dụng ID cuộc họp hoặc link cuộc họp từ mail mời. Cuộc họp sẽ không hiển thị trong danh sách cuộc họp sắp tới trên ứng dụng Zoom trên máy tính hoặc ứng dụng Zoom trên điện thoại.
  • Co-host không thể bắt đầu cuộc họp do host lên lịch. Không thể chỉ định host trước khi bắt đầu cuộc họp, host phải phân quyền cho người tham dự làm co-host trong cuộc họp.
  • Hiện tại, host và co-host không thể bắt đầu ghi âm trên đám mây (cloud recording) và ghi cục bộ (local recording) cùng lúc. Sau khi host hoặc co-host bắt đầu ghi trên đám mây (cloud recording) không thể bắt đầu ghi cục bộ  (local recording). Ngoài ra, host và co-host không thể kiểm soát cả bản ghi trên đám mây và cục bộ một cách riêng biệt.
  • Nếu bạn bắt đầu ghi cục bộ rồi ghi vào đám mây sau đó, cả ghi trên đám mây và ghi cục bộ sẽ dừng bất cứ khi nào host hoặc c0-host ngừng ghi. Bạn không thể dừng ghi cục bộ mà không dừng ghi trên đám mây.
  • Alternative hosts không thể thêm hoặc chỉnh sửa cuộc thăm dò trừ khi bạn nhấp vào cài đặt cho phép alternative hosts thêm hoặc chỉnh sửa cuộc thăm dò đó.

Bài viết trên đây đã đưa ra những quyền của từng vai trò  trong một cuộc họp Meeting Zoom. Hy vọng qua bài viết trên, bạn sẽ có thể sử dụng phần mềm dễ dàng, thuận tiện hơn để phục vụ cho nhu sử dụng trực tuyến. Chúc bạn thành công.

Mua Zoom bản quyền chính hãng không bị giới hạn 40 phút Tại đây >>