Bảng giá phần mềm zoom meeting

Hãy chọn cho bạn gói Zoom phù hợp với nhu cầu của bạn. Xem bảng giá của phần mềm zoom ở bên dưới