Hiển thị tất cả 17 kết quả

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Webcam Yealink UVC30 Desktop

5.980.000

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Camera hội nghị Oneking HD653-MLW

8.100.000

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

CAMERA HỘI NGHỊ ONEKING H1-HAM

12.500.000

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

CAMERA HỘI NGHỊ ONEKING H1-L3M

6.100.000

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

CAMERA HỘI NGHỊ ONEKING H1-L1M

4.290.000

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Yealink ZVC400 Zoom Rooms Kit

Giá: Liên hệ

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Yealink ZVC500 Zoom Rooms Kit

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Thiết bị hội nghị Yealink VC500

1
Giá: Liên hệ

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Camera hội nghị Yealink VCC22

Giá: Liên hệ

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Camera hội nghị Yealink MeetingEye 400

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Webcam Họp Trực Tuyến Yealink UVC20

1.950.000

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Webcam Logitech C930E

Giá: Liên hệ

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Bộ Yealink CP960-UVC30 Zoom Rooms

1