Cách bỏ phiếu trên Zoom Webinar

bỏ phiếu trên Zoom Webinar

Việc học, họp online trên Zoom không còn quá xa lạ đối với học sinh, sinh viên hay nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, làm thế nào để chúng ta tổ chức họp bỏ phiếu hoặc tổ chức các trò chơi online hiệu quả, chuyên nghiệp.  Cùng Việt Song Phát tìm hiểu các bước bỏ phiếu trên Zoom Webinar theo các hướng dẫn sau.

Tính năng bỏ phiếu trên Zoom Webinar

Tính năng bỏ phiếu trên Zoom Webinar cho phép bạn tạo các câu hỏi gồm:

 • Một lựa chọn
 • Nhiều lựa chọn.

Trong khi tính năng thăm dò nâng cao thêm các tùy chọn phù hợp như: 

 • Lựa chọn được xếp hạng
 • Câu trả lời ngắn
 • Câu trả lời dài

Bạn cũng có thể đặt câu trả lời đúng để có chức năng thăm dò ý kiến ​​như một bài kiểm tra.

Chi tiết đầy đủ về kết quả cuộc thăm dò sẽ có trong báo cáo cuộc thăm dò, có sẵn sau cuộc họp hoặc có liền trong khi cuộc họp đang diễn ra. Các cuộc thăm dò cũng có thể được tiến hành ẩn danh. Nếu bạn không muốn thu thập thông tin người tham gia cùng với kết quả cuộc thăm dò.

Xem thêm: Mua tài khoản Zoom bản quyền

Tính năng bỏ phiếu nâng cao

Theo mặc định, chỉ người tổ chức webinar ban đầu mới có thể chỉnh sửa/ thêm các cuộc thăm dò trong cuộc họp. Nếu vai trò người dẫn chương trình hoặc người đồng tổ chức được chuyển cho người dùng khác. Người dùng đó sẽ chỉ có thể khởi chạy các cuộc thăm dò đã được tạo.

bỏ phiếu trên Zoom Webinar

 • Bạn có thể tạo tối đa 50 cuộc thăm dò cho một cuộc họp. Với mỗi cuộc thăm dò có tối đa 50 câu hỏi.
 • Hình ảnh tải lên phải có định dạng PNG hoặc JPEG và không được vượt quá 2 MB.

Cách tạo khảo sát/ bỏ phiếu Advanced Poll

Các câu hỏi thăm dò có thể được tạo trước hội thảo trên web hoặc được thực hiện trong phiên trực tiếp. Nếu bạn tạo hoặc chỉnh sửa một cuộc thăm dò trong cuộc họp trực tiếp, bạn sẽ được chuyển hướng đến cổng thông tin điện tử để hoàn tất quy trình.

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Webinar.
 3. Nhấp vào chủ đề của hội thảo trên web đã lên lịch của bạn. Nếu bạn chưa có hội thảo trên web đã lên lịch; hãy lên lịch hội thảo trên web ngay bây giờ.
 4. Cuộn xuống dưới cùng để tìm tab Polls/Quizzes.

Lưu ý : Nếu tab được gắn nhãn chỉ là Polls , thì tính năng thăm dò ý kiến ​​và câu đố nâng cao chưa được bật.

 1. Nhấp vào + Create  và chọn Advanced Polls and Quizzing.
 2. Nhấp vào Untitled Advanced Poll để thay đổi tên của nhóm cuộc thăm dò này.
 3. Nhấp vào khu vực câu hỏi để chỉnh sửa các chi tiết sau:
 • Nhấp vào khu vực Untitled Question để chỉnh sửa tên của câu hỏi thăm dò đó. Ở bên phải tên của câu hỏi thăm dò, nhấp vào menu thả xuống để chọn loại câu hỏi:
 • Single Choice: Người tham gia cuộc thăm dò ý kiến ​​chỉ có thể chọn một trong các câu trả lời được cung cấp. Các câu trả lời khả thi có thể được liệt kê tất cả cùng một lúc hoặc dưới menu thả xuống.
 • Multiple Choice: Người tham gia cuộc thăm dò có thể chọn nhiều câu trả lời được cung cấp.
 • Matching: Những người tham gia cuộc thăm dò ý kiến ​​có thể đối sánh lời nhắc ở bên trái với câu trả lời ở bên phải. Thứ tự của lời nhắc và câu trả lời có thể được điều chỉnh khi cần thiết. Có thể cung cấp tối đa 9 lời nhắc cho mỗi câu hỏi; với các kết quả phù hợp có thể từ 2-9 lựa chọn.
 • Rank Order: Người tham gia cuộc thăm dò có thể xếp hạng từng mục dựa trên thang điểm được cung cấp. Có thể cung cấp tối đa 10 mục cho mỗi câu hỏi; với thang điểm cho phép một loạt các lựa chọn từ 2-7.
 • Short Answer: Những người tham gia cuộc thăm dò ý kiến ​​có thể trả lời bằng một câu trả lời ngắn. Có thể đặt các ký tự tối thiểu và tối đa được phép cho phản hồi.
 • Long Answer: Người tham gia cuộc thăm dò ý kiến ​​có thể trả lời bằng một câu trả lời dài. Có thể đặt các ký tự tối thiểu và tối đa được phép cho phản hồi.
 • Fill in the blank: Những người tham gia cuộc thăm dò ý kiến ​​được trình bày với tuyên bố và một ô trống, yêu cầu họ điền thông tin còn thiếu dựa trên tuyên bố và ngữ cảnh khác được cung cấp. Có thể thêm nhiều ô trống và mỗi ô trống có ô trả lời riêng.
 • Rating scale: Những người tham gia cuộc thăm dò ý kiến ​​được đưa ra một tuyên bố hoặc chủ đề, sau đó có cơ hội để đánh giá chủ đề trên một thang điểm nhất định. Phạm vi của quy mô có thể được điều chỉnh từ mặc định là 1-10, và kết thúc của quy mô có thể được dán nhãn để chỉ ra những gì quy mô dựa trên, ví dụ Not likely để Extremely likely.

bỏ phiếu trên Zoom Webinar

Cách bỏ phiếu trên Zoom Webinar là gì?

Bấm vào chỗ trống cho mỗi lựa chọn để nhập câu trả lời cho người tham gia chọn.

 • Nhấp vào + Add Row ,  + Add Column , + Add Prompt , + Thêm lời nhắc hoặc + Add Answer  (tùy thuộc vào loại câu hỏi thăm dò đã chọn) để thêm các tùy chọn trả lời bổ sung.
 • Chọn hộp kiểm bên cạnh Required  để đảm bảo câu hỏi phải là câu trả lời trước khi người tham gia có thể gửi câu trả lời thăm dò.
 1. (Tùy chọn) Nhấp vào Add a Question để tạo câu hỏi bổ sung.

Lưu ý : Mỗi câu hỏi và các câu trả lời riêng lẻ cho một câu hỏi có thể được sắp xếp lại khi cần thiết.

 1. Nhấp vào nút icon để truy cập tùy chọn sau:
 • Allow participants to answer questions anonymously : Người tham gia cuộc thăm dò ý kiến ​​có thể chọn liên kết câu trả lời của họ với chính họ hoặc cung cấp câu trả lời ẩn danh cho cuộc thăm dò ý kiến.
 • Make a quiz and set correct answers : Xem phần sau để biết thêm chi tiết.
 • Nhấp vào Save .
 • Trong cuộc họp, tất cả các câu hỏi trong một cuộc thăm dò ý kiến ​​sẽ được hỏi khi được đưa ra. Bạn có thể tạo thêm các cuộc thăm dò để đặt câu hỏi vào một thời điểm khác trong hội thảo trên web.