Tổng đài IP Yeastar S20

6.370.000

Tổng đài IP Yeastar S20

– 20 users

– 8 concurrent calls

– 4 cổng FXO

– E1 port: Không hỗ trợ

– LAN/WAN: 2 cổng 10/100Mbps

– Power: 12VDC, 1A.

– Mounting: Desktop & Wall-mount

Yêu cầu báo giá Tư vấn mua hàng