Tổng đài IP Yeastar S100

16.500.000

  • Số lượng người dùng 100 – 200
  • Số cuộc gọi đồng thời 30 – 60
  • Số lượng cổng FXS/FSO (tối đa) 16
  • Số lượng cổng BRI (tối đa) 16
  • Số lượng cổng Cellular 6
  • Số lượng cổng E1/T1,J1 2
  • Số kênh GSM/CDMA/3G 6
  • Giao thức SIP(RFC3261)/IAX2
  • VoIP trunk 100
Liên hệ giá rẻ hơn
Mã: A1100 Danh mục: , Brand: