Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1012

Giá: Liên hệ(giá chưa vat)

  • Xorcom CXS1012 CompletePBX Appliance with 02xFXS, 06xFXO, compact chassis.
  • Supports 2-30 extensions
  • Optional ½ PRI (up to 16 channels)
  • Up to 16 analog ports (FXS and/or FXO)
  • Up to 8 BRI ISDN ports (16 channels)
  • Up to 30 concurrent SIP calls
  • Up to 15 concurrent E1/T1 calls
  • Up to 16 concurrent E1/T1/BRI/ FXS/FXO calls
Liên hệ giá rẻ hơn
Mã: A1094 Danh mục: , Brand: