Mic mở rộng CPE90 kết nối điện thoại CP960

Giá: Liên hệ

– CPE90 kết nối có dây với điện thoại hội nghị CP960.

– Khả năng thu âm từ míc tới người họp lên đến 3 mét.

– Kết nối CPE90 với điện thoại CP960 bằng dây.

– khoảng cách kết nối tới Cp960 là 2 mét.

– Bộ míc kết nối gồm 2 míc có dây, kết nối với điện thoại phòng họp CP960.

Yêu cầu báo giá Tư vấn mua hàng